LOADING IMAGES
da40735 - Vũ văn sơn

E mới 23 tuổi mà đã có những tinh trang rụng tóc va gần hói đầu.mất tự tin khi giao tiếp, va cảm giác buồn chán quá khi dang trẻ mà nhu da già vậy

Bình luận