LOADING IMAGES
DA30233 - Vũ Thu Hà

Tôi là người có khuôn mặt tạm nhìn được tuy nhiên khuyết điểm hàm răng hô và mặt nhiều mụn làm tôi mất tự tin và ngại giao tiếp nhất là trong việc tìm kiếm một công việc phù hợp. Tôi rất muốn chương trình trao tôi cơ hội để tôi có thể thay đổi bản thân cũng như mở ra cánh cửa mới để tôi có nhiều cơ hội tìm được một công việc mình yêu thích.

Bình luận
X