LOADING IMAGES
DA30363 - Vũ Thị Thu Trang

Hai bên xương quai hàm mặt tôi bị lệch, hàm hô. Tôi không tự tin với khuôn mặt của tôi. Tôi muốn PTTM để khuôn mặt tôi xinh đẹp, hài hòa hơn.

Bình luận
X