LOADING IMAGES
DA30482 - Vũ Thị Thanh Xuân

Công việc của em hiện tại là bán hàng online để nuôi con. Em muốn thay đổi diện mạo để thử hàng cho khách xem, bán được nhiều hơn thì mới có thể lo cho con một cuộc sống tốt được. Rất mong sẽ là người may mắn được chương trình lựa chọn!

Bình luận
X