LOADING IMAGES
DA34353 - Vũ Thị Phương

Tôi muốn mọi người nhìn tôi bằng con mắt khác. Tôi muốn tự tin khi ngoài mà không sợ mọi người dẻ bỉu

Bình luận