LOADING IMAGES
DA30222 - Võ Thanh Phú

Buồn thay cho cái tên Tâu Găng Phẩu mà bạn bè đặt cho tôi bởi vì miệng hô. Bây giờ tôi muốn thay đổi để hoàn hảo hơn, để có thể tự tin giao tiếp với bạn bè, có thể cười một cách thoải mái. TÔI MUỐN THAY ĐỔI!

Bình luận