LOADING IMAGES
DA31757 - Võ Minh Khanh

Add oi em co một người a bị khuyết tật từ lúc nhỏ năm nay đã 25 tuổi rồi mà đi đứng không được như mong muốn không biết dienmaohoanhao co thể trữa trị và đi đứng bình thường được không và có tốn chi phí gì hay không vậy dienmaohoanhao

Bình luận
X