LOADING IMAGES
- Triệu thị hà

Em sinh ra trong một gia đình khó khăn ,em cũng muốn thay đổi nhưng vì hoàn cảnh khó khan nên em fai chấp nhận ,sinh ra lại không có nhăn sắc em rất tủi thân ,em hy vọng BTC sẽ cho em cơ hội đổi mạo diện ,em cảm on

Bình luận
X