LOADING IMAGES
DA33775 - Trần Văn Phết

E xin chao cac a cac chi ak e nam nay 26 cuoc song con ng nhờ dc khuon mat nhung e thi k dc đieu đo nen e kung it ban e k tu tin ve khuon mat cua mjnh khi ra đuong nhju đoi khi e tu tin lam co 1 lan bn e noi may đi thay cai đau khac gan vo moi đep ak e nge z chay ua ve nha nam khoc va suy ngi pai chi co 1 phep mau nao đo thuc hien đuoc uoc mo cua mjnh sang mo mat ra thanh 1 con ng moi hanh phuc pjt bao nhung chi la mo thui nay e đang ky bai thi nay mong Dien Mao Hoan Hao va cac bac si se thuc hien dc uoc mo cua e bao lau nay e xin cam on ak

Bình luận
X