LOADING IMAGES
da35942 - Trần thị thanh sa

Mình muốn thay đổi diện mạo để được thay đổi cuộc sống này. Một số điểm trên khuôn mặt của mình không đem lại may mắn mình rất buồn. Mình muốn được tự tin trước mọi người.

Bình luận