LOADING IMAGES
DA28595 - Trần Thị Minh Thái

Tôi đã phẫu thuật hàm rồi nhưng không được như ý. Răng cửa trước khi há hàm xuống răng dài ra, môi vẫn cao. Tôi muốn mình dược hoàn thiện hơn.

Bình luận
X