Trần Thị Minh Thái

Tôi đã phẫu thuật hàm rồi nhưng không được như ý. Răng cửa trước khi há hàm xuống răng dài ra, môi vẫn cao. Tôi muốn mình dược hoàn thiện hơn.

We will be demonstrating the ttoole software solution at bett 2014 in london 22-25th jan, the largest exhibition for https://paper-writer.org technology in education in the world

Bạn đang xem Trần Thị Minh Thái trong chuyên mục

Bình luận
X