LOADING IMAGES
DA29379 - Trần Thị Huế

Tôi mới bị tai nạn nên tối muốn sau khi hồi phục sức khỏe thì tôi muốn phẫu thuật thẩm mỹ lại phần bị biến dạng để lấy lại sự tự tin của bản thân và trong công việc.

Bình luận
X