LOADING IMAGES
DA28475 - Trần thị Đợi

E muốn được thay đổi bản thân và muốn được mọi người tôn trọng mình khi nhìn thấy mình ko xa lánh mình .e muốn mình sẽ trở lên đẹp hơn tự tị hơn để có thể đi xin việc tốt hơn

Bình luận