LOADING IMAGES
DA31851 - Trần Quyên Ngọc Duyên

Em tự ti khi ra đường, khi di chơi, bị so sánh với người khác, bị chê bai, bị coi thường, em ghét cái cảm giác bị phân biệt đối xử.

Bình luận
X