LOADING IMAGES
da39462 - Trần Nhật Hoan

Răng em bị loài sĩ từ nhỏ, 2 cái chồng lên nhau và răng sĩ bị mẽ và chết tủy, ra đường hay bị người ta gọi là thằng hô, nên đôi khi em thấy mình bị xúc phạm và không tự tin cho lắm, mặc dù em sống vui vẽ và hòa đồng nhưng bị người ta gọi thằng hô này hô nọ cũng thấy buồn trong lòng, vì thế em chụp hình không bao giờ cười, em mong mình có hàm răng đẹp để được cười tươi như bao người khác

Bình luận