LOADING IMAGES
DA34924 - Đỗ Thị Thiên Kiều

Xấu không phải tội mà con người chưa được hoàn thiện, nhưng cuộc sống hiện tại lại đòi hỏi quá nhiều về nhan sắc về bề ngoài có thể nói thất bại đầu tiên là không có đủ sắc để phát triển cuộc sống gia đình hay công việc đều phải ảnh hưởng đến bề ngoài em mong trường trình có thể cho em cơ hội để thay đổi mình giúp cuộc sống em được thay đổi phần nào

Bình luận