LOADING IMAGES
DA32056 - Đỗ thị kim ánh

Khuôn mặt mình làm mình mất tự tin…chẳng hạn như hàm và răng mình quá xấu…nên mình không tự tin trong công viec cũng như trong cuộc sống…mình mong các bác sĩ giúp mình để mình tự tin hơn trong cuộc sống..mình cảm ơn và sẽ biết ơn rất nhiều niệu cá bác sĩ giúp mình lấy lại được cuộc sống hơn

Bình luận