LOADING IMAGES
DA29419 - Đỗ Thị Hà Lan

Vì bản thân thiếu tự tin với diện mạo bây giờ, gây khó khăn khi đi xin việc làm đối với nhũng công việc yêu cầu về ngoại hình.
Luôn tự ti, mặc cảm với mọi người. 2

Bình luận
X