LOADING IMAGES
DA34626 - Thái Hoàng Phúc

Tôi ước mơ làm diễn viên, mỗi ngày tôi luôn cố gắng hoàn thiện bản năng cho chính mình. Nhưng rào cản lớn nhất của tôi đó chính là ngoại hình. Thật sự đối với người khác nhìn thì ngoại hình tôi không gọi là xấu, với ngoại hình hiện tại tôi chỉ tham gia phim với vai nhỏ. Muốn được trở thành một diễn viên chuyên nghiệp và nổi tiếng bản thân tôi phải có ngoại hình đẹp hơn những người khác. Tôi ước mong rằng Đông Á sẽ giúp ngoại hình tôi đẹp hơn để tôi có thể thực hiện được ước mơ của mình. Xin chương trình hãy giúp tôi, cho tôi một cơ hội. Đợi tin chương trình!

Bình luận