LOADING IMAGES
DA32200 - Tạ Văn Hoài

Tôi là một diễn viên tự do .tôi tự ti về ngoại hình(hơi có mở) và gương mặt không được ưa nhìn.tôi muốn thay đổi diện mạo để Tôi hoạt động nghệ thuật và cũng như quảng bá thương hiệu đến với công chúng.

Bình luận