LOADING IMAGES
DA34483 - Quách Quốc Minh

Tôi mặc cảm, tự ti với tất cả mọi người xung quanh tôi, tôi muốn thay đổi bản thân. Kính mong chương trình giúp đỡ, xin cảm ơn

Bình luận