LOADING IMAGES
DA35811 - Quách Quốc Anh

Đôi môi dày này đã theo tôi suốt 20 năm, với tôi sự nghèo khó, cực khổ không đáng phải tự ti nhưng chính đôi môi dày đã làm tôi phải tự ti trước gia đình , xã hội, bạn bè,…. Và tôi tìm đến chương trình để giúp vượt qua cái rào cản quá lớn, nó đóng lại nhiều cơ hội của cuộc đời tôi. Rất mong được sự giúp đỡ của chương trình.

Bình luận
X