LOADING IMAGES
DA34243 - Phan Tiến Thuận

Kguốn mặt không được đầy , em rất tự ti khi tiếp xúc với người lạ , khi người lạ nhìn vào em , em sẽ có thái độ như né tránh họ… Em mong em được btc cho em 1 cơ hội chỉnh sửa cho làn da

Bình luận
X