LOADING IMAGES
DA28128 - Phan Thị Minh Dung

Tôi rất tự ti về nu chơi của mình, tôi lun không giám bay to cảm xúc chân thật của mình vì nụ chơi của tôi quá xấu xí. Có nhiều người bảo rằng tôi quá chảnh chọe. Nhưng sự thật không phải vậy. Tôi mong rằng mình sẽ có cơ hội điều chỉnh lại khuôn miệng của mình để có thể tự tin bước ra cuộc sống mới.

Bình luận