LOADING IMAGES
DA30655 - Phạm văn trung

Tôi là người chuyển giới sinh ra ngôi nhà không mai mắn không khả năng làm cho mình sống với ước mơ… Hôm Nay nhờ nhà tài trợ hiểu

Bạn có muốn cô ấy/anh ấy có cơ hội bước vào vòng trong để thay đổi diện mạo của mình!
Hãy bình chọn bằng cách nhấn like, comment và share ngay nhé!
Bình luận