LOADING IMAGES
DA31871 - Phạm Thị Ngọc Trâm

Em bị tật ở miệng và mũi .em mong chương trình giúp em có được một khuôn mặt bình thường như những người khác .đê k bị gọi là sức môi nữa.em khong có điều kiện nên chỉ mong chương trình có thể nghe lời tâm sự của em .mong hãy giúp đỡ cho ước mơ của em

Bình luận
X