LOADING IMAGES
DA35755 - Phạm Thị lý

Tôi đã có 1 đời chồng và 2 đứa con trai ..nhưng khi sinh bé thứ 2 song người tôi béo và rất xô sề vì vậy chồng tôi đã trê tôi xấu và lấy Vk mới bỏ 2 mẹ con tôi …Tôi đã rất khó khăn để vuốt quá tôi muốn mình có 1 diện mạo tốt hơn để 2 mẹ con tôi có thể sống tốt hơn va tôi muốn tìm được công việc mới để nuôi sống 2 đứa con của tôi

Bình luận
X