Phạm thi hạnh

Tôi muốn thay đổi để mình trở nên đẹp hơn cả về ngoại hình lẫn làn da, tôi đã nhiều lần bị chế diễu và bị mang ra làm trò đùa, mỗi lần bị như vậy tôi đều khóc rất nhiều, tôi rất mong được giải thưởng.

I want to be able to reference these videos so that students dissertationauthors.com/ can constantly revisit any of them that they feel will help them become more successful in my classroom

Bạn đang xem Phạm thi hạnh trong chuyên mục

Bình luận