LOADING IMAGES
- Nguyễn hải âu

Em là người của cộng đồng LGBT, hiện tại em làm công nhân, cuộc sống công nhân làm chỉ đủ ăn. Em khao khát được thay  đổi ngoại hình, mong chương trình giúp đỡ em ạ!

Bình luận