LOADING IMAGES
DA28525 - Nguyễn Viết Thành

Diện mạo của em không được tốt ạ.vì diện mạo nó ảnh hưởng tới cuộc sống.mặc dù diện mạo không đánh giá được phẩm chất của con người nhưng nó cũng ảnh hưởng một phần của cuộc sống.Diện mạo tốt giúp chúng ta tự tin hơn trong mọi việc

Bình luận