LOADING IMAGES
DA27512 - Nguyễn văn trung

Trong cuộc sống tình cảm công việc không được may mắn rất muốn được tham dư thay đổi bản thân. Muốn được sống lại một lần không bị người khác coi thường được trải nhiệm những thứ mà trưa từng được trải nghiệm và ao ước. Muốn có một tình yêu như bao người muộn tìm được công việc như ý muốn.

Bình luận