LOADING IMAGES
DA27845 - Nguyên Thu Hương

Bao nhiêu mơ ước và cơ hội thành công của tôi đều mất cũng chỉ vì tôi kém dung mạo,chính bởi vì vậy tôi khao khát muốn được thay đổi để nhận được kết quả công việc tốt và tôi tự tin hơn trong cuộc sống ! Xin cám on rất nh !

Bình luận
X