LOADING IMAGES
DA28251 - Nguyễn Thị Thủy Tâm

Tôi muốn được có vẻ đẹp để tự tin hơn trong xã hội và trong mọi tình huống. Có cái nhìn hơn thì tôi không phải e dè chán nản với ngoại hình của mình

Bình luận