LOADING IMAGES
DA31637 - Nguyễn thị thu trang

Em bị thiếu răng di truyền và khớp cắn ngược bẩm sinh. Ngoại hình không ưu nhìn nên cảm thấy rất tự ti trong giao tiếp và công việc.

Bình luận
X