LOADING IMAGES
da39522 - nguyễn thị thu trang

Muốn thay đổi khuôn mặt. Mắt 1 mí quá nhỏ, mũi quá thấp, miệng móm. Không tự tin khi giao tiếp, không tự tin khi đi làm hay đi chơi cũng không dám chụp hình cùng bạn bè. Muốn tự tin hơn trước người khác giới. Vì vậy, tôi muốn tham gia chương trình để tự tin hơn trong cuộc sống và tìm bạn đời.

Bình luận