LOADING IMAGES
DA28585 - Nguyễn Thị Thu Thảo

Mũi của em thấp quá. Nên em rất tự ti với bản thân. Em rất Ngại tiếp xúc với người xung quanh. Gia đình em cũng khó khăn nên không đủ điều kiện để thay đổi. Nên em quyết định đăng ký tham gia chương trình. Em rất muốn có một cơ hội để thay đổi khuyết điểm trên gương mặt của em.

Bình luận
X