LOADING IMAGES
DA35661 - Nguyen thi thao

Xin chào mọi người e tên là nguyễn thị như thảo nam nay e 26t .E co khuon mat voi gò má cao miệng hô cằm lẹm e sanh 2 dua con nen bung e le va to e rat tu ti uong mơ của e là thay doi dv dien mao mới đó la điều ước bay lau nay e lun mong uoc ma chua thuc hien dc e mong sau lan tham dự này DONGA beauty có the giúp e hoan thien voi ban than hon đó là động lức guup1 e tư tin với đời e xin chan thành cám on

Bình luận