Nguyễn Thị Quý

Từ nhỏ em da bị các bạn chê cười vì bộ răng vâu va khuôn mặt của em, mong chương trình giúp ước mơ của em thành hiện thực ak!

Com/dr-carol-e-quillen/disrupting-college-20 midnightpapers.com b 4065543

Bạn đang xem Nguyễn Thị Quý trong chuyên mục

Bình luận
X