LOADING IMAGES
DA36869 - Nguyễn Thị Mỹ Phương

Tôi có chiếc mũi không được hoàn hảo, sống mũi thấp và ngắn, cánh mũi thì to và bè, tôi phải dành dụm bằng tiền thưởng cuối năm của mình, và phải mất đến 6 năm tôi mới dành dụm đủ 4 triệu để đi sữa mũi, (vì lúc đó gia đình tôi rất khó khăn, tất cả tiền lương mõi tháng tôi điều phải chi trả cho mọi chi phí sinh hoạt trong gia đình) với hy vọng có thể thay đổi được chiếc mũi của mình hoàn hảo hơn hiện tại, nhưng đúng là tiền nào của nấy, chiếc mũi của tôi sau khi sữa vẫn không cải thiện, mà chiếc mũi còn bị méo, cánh mũi cũng không điều, phải đến 3 năm sau tôi mới dành dụm tiền rồi tôi có đến viện thẩm mỹ bắt đền làm lại thì bác sĩ nói mũi bình thường không có gì, và vì mũi đã làm hơn 3 năm nên không còn bảo hành, nhưng nếu muốn làm lại thì ông sẽ giảm 50%, tôi đồng ý làm lại với chi phí chiếc mũi mới là 15 triệu, giảm 50% tức là còn 7,5 triệu, và cuối cùng cũng không thay đổi, mũi vẫn méo, và cánh mũi cũng chẳng cải thiện được gì, (mũi sữa lại lần 2 cách nay hơn 2 năm) tôi đã đi tư vấn tại các viện thẫm mỹ khác, bác sĩ nói nếu muốn làm lại thì chi phí từ 42 đến 45 triệu, số tiền quá lớn đối với tôi. Hôm nay vô tình tôi thấy được trang của Thẩm Mỹ Viện Đông Á vời bài thi Diện Mạo Hoàn Hảo, tôi hy vọng mình có thể may mắn 1 lần để thay đổi diện mạo của chiếc mũi hiện tại của mình được hoàn hảo hơn.

Bình luận