LOADING IMAGES
DA29740 - Nguyễn Thị Phương

Tôi cảm thấy thiếu tự tin với khuôn mặt gầy hóp và hơi hô hàm răng, bản thân tôi kém may mắn trong cuộc sống cũng như trong công việc. tôi đi đâu cũng không tìm đc công việc tốt, chồng tôi chê tôi gầy xấu, tôi cảm thấy buồn chán và thiếu tự tin. Vì thế tôi muốn thay đổi diện mạo một chút.

Bình luận
X