LOADING IMAGES
DA29464 - Nguyen thi nguyệt

Do bị tai nạn mặt cháu bị rất nhiều sẹo, mong muốn có thể trị hết sẹo trên mặt và mắt có thể trở lại bình thường.

Bình luận
X