LOADING IMAGES
da35451 - Nguyễn Thị Ngọc Quanh

Lí do muốn thay đổi vì em bị sứt môi nên mọi thứ rất khó khăn trong công việc và chuyện tình cảm ko bao giờ được thuận lợi bị mọi người châm chọc cuộc sống của em khó khăn nên em không có điều kiện để đi phẫu thuật mong mọi người giúp đỡ em

Bình luận
X