LOADING IMAGES
DA30835 - nguyễn thị lâm

chồng em bi tâm thần môt mình em vừa lam bố vừa làm mẹ của hai con .gia đình em rất khó khăn .hình thức kém lên em găp rất nhiều khó khăn khi xin việc.em rât mong cho em một cơ hội để thưc hiện ươc mơ lam chuyên viên tư vấn về thẩm mỹ ạ em cảm on việna

Bình luận
X