Nguyễn Thị Kim Nhung

Khuôn mặt nhìn được, chủ yếu em muỗn làm răng và cái mũi em không được cao….Và do em bị tai nạn nên tay em có 1 vết sẹo ở khuỷu tay làm em không thể nào tự tin được nữa, mặc cảm….Lúc nào cũng mặc áo dài tay…đôi lúc tủi thân bật khóc vì không được như người ta…không được cười và không được mặc những bộ đồ mình thích.

The new s pen stylus has a few more tricks up its sleeve, such as the ability to write notes spy phone app http://spying.ninja on the screen without even turning it on

Bạn đang xem Nguyễn Thị Kim Nhung trong chuyên mục

Bình luận