Nguyễn Thị Khánh Huyền

Em không tự tin ra đường với khuôn mặt mộc. Em không có sống mũi, mắt bên to bên bé 😢 . Nhìn các bạn rất xinh cảm thấy tủi thân lắm

Sowohl mein grovater, als auch mein meine Quelle prufen vater und dessen bruder haben mehrere werke verffentlicht

Bạn đang xem Nguyễn Thị Khánh Huyền trong chuyên mục

Bình luận