LOADING IMAGES
DA29359 - Nguyễn Thị Hồng

Mình muốn thay đổi diện mạo, để khi giao tiếp với mọi người mình cảm thấy tự tin hơn và không cảm thấy ngại ngùng hay tự ti nữa.

Bình luận
X