LOADING IMAGES
da36201 - Nguyễn thị bích trâm

Cuộc sống của tôi gâp nhju khó khăn khi toi quá xấu.mọi ngươi thương hay dị nghị, chê bai tôi vì thế tôi mong đươc chương trình giúp đỡ tôi cải thiện bản thân để có 1 khuôn măt đẹp hơn, để tôi có 1 cuộc sống dễ dàng hơn.

Bình luận