LOADING IMAGES
DA31220 - Nguyễn thị bé

Từ nhỏ tôi luôn sống trong tự ti vì thân hình xấu xí của mình, tôi ước gì có một phép màu để tôi có thể thay đổi bản thân. Nay thấy có chương trình này, tôi đã có một hy vọng rồi.

Bình luận
X