LOADING IMAGES
DA29900 - Nguyễn Thị Ánh Tuyết

Mình muốn sửa hàm hô, vì nó làm mình thiếu tự tin khi tiếp xúc với mọi người, ảnh hưởng tới công việc cũng như tinh thần

Bình luận