LOADING IMAGES
DA31876 - Nguyễn Thanh Hải

Tôi muốn tự tin hơn khi đứng trước học sinh! Mà lương giáo viên thì thấp lắm, chắc chắt chiu 5 năm gì đó tôi mới có thể PTTM được!

Bình luận